Szpitale

Nazwa:CENTRUM POŁOŻNICZE ŚW. ŁUKASZA
Adres:Zaciszańska 25
Tel.:34 333 51 15,
34 345 90 84,
606 112 252,
WWW:
Szpitale

Nazwa:MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
Oddział im. Ludwika Rydygiera

Adres:Mirowska 15
Kod pocztowy:42-202
Oddziały:
* chorób wewnętrznych
* chirurgiczny ogólny
* chirurgii urazowo-ortopedycznej
* urologiczny
* gruźlicy i chorób płuc
* pododdział udarowy
* szpitalny oddział ratunkowy
* intensywnej terapii

W placówce znajduje się również siedziba dyrekcji Miejskiego Szpitala Zespolonego.
Tel.:34 370 21 06
Fax.:34 370 27 92
WWW:
Szpitale

Nazwa:MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
Oddział im. Tytusa Chałubińskiego

Adres:Bony 1/ 3
Kod pocztowy:42-226
Oddziały:
* chorób wewnętrznych
* pediatryczny
* dermatologiczny
* geriatryczny
* psychiatryczny dzienny
* zakład opiekuńczo-leczniczy
Tel.:34 370 26 44
Fax.:34 370 26 44
WWW:
Szpitale

Nazwa:MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY
Oddział im. Wł. Biegańskiego

Adres:Mickiewicza 12
Kod pocztowy:42-217
Oddziały:
* chorób wewnętrznych
* ginekologiczno-położniczy
* neurologiczny
* neonatologiczny
* rehabilitacji leczniczej
Tel.:34 370 24 39
Fax.:34 370 27 69
WWW:
Szpitale

Nazwa:SZPITAL CHORÓB WEWNETRZNYCH - Hutniczy

Adres:Aleja Pokoju 44
Kod pocztowy:42-202
Oddziały:
* oddział chorób wewnętrznych
* ośrodek ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej
* rehabilitacji dziennej, ośrodek intensywnej opieki kardiologicznej
* oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
* pracownia badań nieinwazyjnych układu krążenia
* diagnostyczna i terapeutyczna
* badań spirometrycznych
* diagnostyki obrazowej RTG i USG
* endoskopii gastroenterologicznej
* laboratorium analityki medycznej
* pracownia diagnostyki laboratoryjnej
Tel.:34 363 02 62,
34 323 29 67,
34 323 02 75
rejestracja: 34 363 28 12
Fax.:34 323 02 88
E-mail:szpitalhutniczy@finn.pl
Szpitale

Nazwa:WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Najświętszej Maryi Panny
Adres:Polskiego Czerwonego Krzyża 1
Kod pocztowy:42-218
Oddziały:ODDZIAŁY:
* chirurgii ogólnej - wew. 172
* chorób wewnętrznych - wew. 291
* anestezjologiczny i intensywnej terapii - wew. 214
* neurologii z pododdziałem udarowym - wew. 230
* neonatologiczny - wew. 297
* obserwacyjno-zakaźny - wew. 272
* opieki paliatywnej - wew. 222, 362
* otolaryngologiczny - wew. 202
* pediatryczny - wew. 260
* położniczo - ginekologiczny - wew. 166
* psychiatryczny - wew. 164, 231
* reumatologiczny - wew. 311
* stacja dializ - wew. 174, 221
* Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla wentylowanych mechanicznie - wew. 382

PORADNIE:
* AIDS - wew. 227
* alergologiczna - wew. 121
* chirurgii ogólnej - wew. 117
* chirurgii urazowej - wew. 148
* chorób piersi - wew. 253
* chorób płuc - wew. 342, 348
* chorób tarczycy - wew. 163, 253
* chorób zakaźnych - wew. 191
* diabetologiczna - wew. 109, 165
* gastroenterologiczna - wew.
* hepatologiczna - wew. 227
* "K" - wew. 114
* kardiologiczna - wew. 256
* laryngologiczna - wew. 283
* leczenia padaczki - wew. 255
* nefrologiczna - wew. 133
* neurologiczna - wew. 112
* okulistyczna - wew. 156
* proktologiczna - wew. 117
* reumatologiczna - wew. 129, 133
Tel.:34 325 26 11
Fax.:34 322 55 55
WWW:
Szpitale

Nazwa:WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Najświętszej Maryi Panny

Adres:Bialska 104/ 118
Kod pocztowy:42-218
Oddziały:
ODDZIAŁY:
* anestezjologii i intensywnej terapii
* hematologii
* nefrologii i stacja dializ
* noworodków i wcześniaków
* ginekologii i położnictwa z pododdziałem patologii ciąży
* kardiologii ze stanowiskiem intensywnego nadzoru
* neurologii z pododdziałem udarowym
* neurochirurgii z pododdziałem chirurgii szczękowo-twarzowej
* okulistyka
* onkologii z pododdziałem dziennym chemioterapii
* ortopedii i chirurgii urazowej
* chirurgii onkologicznej z pododdziałem chorób piersi
* gastroenterologii i chorób wewnętrznych
* chorób płuc
* intensywnej opieki medycznej dla dzieci
* pediatrii z pododdziałem dziennym pediatrycznym nefrologii dziecięcej i hematologii
* chirurgii dzieci
* chirurgii ogólnej i i naczyń z pododdziałem urazów wielonarządowych
* patologii i intensywnej terapii noworodka
* rehabilitacji neurologicznej
* szpitalny oddział ratunkowy

PORADNIE:
* Chirurgii Naczyń
* Chirurgii Ogólnej /OLUW/
* Chirurgii Onkologicznej
* Chorób Tarczycy
* Dermatologii
* Gastrologii
* Hematologii
* Kardiologii
* Logopedii
* Nefrologii
* Neurochirurgii
* Neurologii
* Okulistyki
* Onkologii
* Ortopedii i Chirurgii Urazowej
* Proktologii
* Pulmonologii
* Rehabilitacji
* Reumatologii
* Schorzeń Metabolicznych
* Schorzeń Piersi
Tel.:34 367 30 00
Fax.:34 365 17 56
WWW: