OKNO MAPY
Główną część strony planu stanowi okno z mapą. Internauci sami wybierają co ma się na niej znaleźć. W tym celu przydatne są:
  • warstwy
  • suwak przybliżania / oddalania
  • strzałki kierunkowe
  • przyciski i narzędzia
WARSTWY
W lewej części na stronie planu znajduje się lista warstw. Można samodzielnie zmieniać zawartość mapy aktywując/dezaktywując poszczególne pozycje. Nazwa warstwy aktywnej wyróżniana jest kolorem.

UWAGA:
Wiele warstw ma przypisane progi widoczności dzięki czemu są bezwzględnie ukrywane przy zbyt dużych zbliżeniach lub/i oddaleniach. Dla przykładu "Punkty adresowe" pojawiają się dopiero przy znacznych zbliżeniach (od skali 1:5000) itp. Informacja o progach widoczności prezentowana jest pod nazwą warstwy.
WYSZUKIWANIE TRAS
W panelu legendy pod przyciskiem SZUKAJ TRASY znajdują się narzędzia wyszukiwania tras. Wskaż punkt początkowy i końcowy, a system ustali najkrótszą trasę i opisze ją poniżej. Wyznaczoną trasę można wyświetlić na mapie. W tym celu należy użyć opcji POKAŻ TRASĘ NA MAPIE.

UWAGA:
Weź pod uwagę, że wyznaczona trasa będzie najkrótsza, ale nie zawsze przejezdna.
SUWAK PRZYBLIŻANIA / ODDALANIA
Suwak znajduje się w dolnej części strony. Wskaż belkę suwaka i przesuwaj ją w lewo/prawo, a zobaczysz, że tym sposobem można szybko zbliżać/oddalać obraz mapy.
Obszar mapy może być również wywietlony w zdefiniowanej skali.
STRZAŁKI KIERUNKOWE
Strzałki są umieszczone w lewym górnym rogu obrazu mapy. Kliknięcie w jedną ze strzałek powoduje przesunięcie mapy w odpowiednim kierunku o połowę jej szerokości.
PRZYCISKI I NARZĘDZIA
PRZESUŃ - gdy przycisk jest aktywny można chwycić obraz mapy i przesunąć go do nowego położenia
ZBLIŻ - przeciągnięcie kursora nad mapą narysuje prostokątny obszar, do którego nastąpi zbliżenie
ODDAL - przeciągnięcie kursora nad mapą rysuje prostokątny obszar, do którego nastąpi oddalenie
POZYCJA POCZĄTKOWA - przywraca początkowe położenie mapy
WSPÓŁRZĘDNE - powoduje wyświetlenie współrzędnych geograficznych dowolnego punktu na mapie
DODAJ PUNKT - opcja dostępna po zalogowaniu do portalu, powoduje dodanie punktu na mapie wraz z opisem zgłoszenia