Atrakcje przyrodnicze
Okolice Częstochowy
Planetarium i Multicentrum
Pomniki i miejsca pamięci
Warto zobaczyć, ciekawostki
Zabytki
 
Znaleziono wpisów: 24
opcje sortowania:
sortuj w/g pola:pokaż wpisy:
Okolice Częstochowy

Nazwa:Rowery Częstochowa: Trasy
WWW:
Opis:Częstochowa to miasto, które co roku przyciąga od 4 do 5 milionów pielgrzymów z 80 krajów świata. Wszystko za sprawą klasztoru na Jasnej Górze i znajdującego się tam obrazu Matki Boskiej. Ale Częstochowa to także rowerowa Brama Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To tu otwiera się ten niezwykle urokliwy teren przez który biegnie Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Szlak prowadzi przez najbardziej atrakcyjne krajobrazowo tereny Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, a zaczyna się w Częstochowie w Alejach Najświętszej Marii Panny. Najlepsze trasy rowerowe znają zawsze lokalni rowerzyści. Stąd nasz pomysł na opisanie popularnych tras, po których poruszają się Częstochowianie, aby udostępnić je turystom. Pokazane przez nas wycieczki mają charakter pomocniczy, a należy je dobrać pod względem swoich umiejętności i rowerów. Stąd możliwość filtrowania zaproponowanych wycieczek ze względu na typ roweru lub stopień trudności. Częstochowa to brama rowerowa na Jurę Krakowsko - Częstochowską.
Okolice Częstochowy


Nazwa:Wyżyna Krakowsko-Częstochowska/Jura
WWW:
Opis:Jura – to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów w Polsce. Geograficznie jest częścią Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, ciągnie się 160-kilometrowym pasem od Wielunia do Krakowa, a jej średnia szerokość wynosi 20 km. O niepowtarzalnym pięknie Jury decyduje zróżnicowany krajobraz ze skalistymi wzgórzami, ostańcami, jaskiniami, malowniczymi wąwozami i bogatą roślinnością. Ten piękny krajobraz ma jeszcze jeden charakterystyczny element – ruiny średniowiecznych zamków warownych, stanowiących niegdyś linię obronną polskiego królestwa. Ciekawym i nieodłącznym elementem Jury są jaskinie, których jest tutaj około tysiąca. Można podziwiać piękne formy naciekowe ukształtowane na przestrzeni setek lat. Największe skupiska jasknić znajdują się w okolicach Ojcowa, Olsztyna, Podlesic oraz doliny rzeki Wiercicy. Tereny Jury nadają się dla miłośników aktywnego wypoczynku. Czekają tu bowiem na nich oznakowane szlaki piesze, rowerowe, konne, kajakowe, centra wspinaczki skałkowej i speleologi. Miłośnicy przyrody odnajdą rzadkie okazy fauny i flory, a pasjonaci historii – zamki, dworki, stare kościoły oraz zabytki budownictwa drewnianego.
Okolice Częstochowy
Nazwa:Nieczynny kamieniołom Lipówka w Rudnikach - ścieżka edukacyjna „Kopalnia przywrócona naturze”
WWW:
Opis:Kamieniołom Lipówka cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi ze względu na bogatą antropogeniczną rzeźbę terenu oraz liczne formy przekształcenia terenu. Na terenie kamieniołomu obserwujemy urozmaicony krajobraz - występują płaskie, wklęsłe i wypukłe formy przekształcenia terenu. Zbocza kamieniołomu i stoki hałd mają zróżnicowane nachylenie oraz ilość i stopień rozdrobnienia tworzącego je materiału skalnego lub zwietrzeliny zalegającej u ich podnóży. Tak urozmaicona rzeźba terenu łącznie z występującymi tu zbiornikami wodnymi tworzy zróżnicowane siedliska, pozwalające na egzystencję szerokiego spektrum roślin. Zarówno krajobraz jak i roślinność kamieniołomu, czynią go atrakcyjnym pod względem przyrodniczym. Jego teren jest porośnięty zarówno przez roślinność, która pojawiła się tu spontanicznie jak i została nasadzona w ramach zabiegów rekultywacyjnych. Szczególnej cenności nadają Lipówce występujące tu gatunki, objęte ochroną prawną lub cenne dla regionu.

Na terenie kamieniołomu znajduje się ścieżka edukacyjna „Kopalnia przywrócona naturze” Oznakowana trasa liczy ok. 2 km, a spacer po niej zajmuje w zależności od możliwości i chęci od 1 do 3 godzin. W czasie wędrówki można podziwiać urokliwe krajobrazy. W skład ścieżki wchodzi 11 stanowisk tematycznych z 16 tablicami, które przedstawiają najciekawsze fragmenty kamieniołomu, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz obiektów przyrody nieożywionej. Ścieżka jest efektem współpracy zespołu naukowego badaczy z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z ekspertami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i pracownikami CEMEX Polska, dzięki dofinansowaniu Fundacji CEMEX „Budujemy przyszłość”. Ścieżka została stworzona, aby służyć mieszkańcom regionu jako miejsce aktywnego wypoczynku na łonie natury, a jednocześnie upowszechniać wiedzę na temat bogactwa i różnorodności biologicznej tego terenu.

Stanowiska na ścieżce edukacyjnej:

1. DOBRY WIDOK - Panoramiczny widok wyrobiska. Formy przekształcenia terenu i sukcesja na terenach poprzemysłowych, wydobycie kamienia wapiennego, ptaki migrujące. Z tego miejsca, jak z lotu ptaka, ujrzymy zazielenione skały nieczynnych wyrobisk (znak prowadzonych tu zabiegów rekultywacyjnych), spieczone słońcem skarpy i kamienne usypiska i zbiorniki wody. Jest to również doskonały punkt obserwacji wiosennej i jesiennej wędrówki ptaków pomiędzy zimowiskami a terenami lęgowymi.
2. SKALNE JEZIORO - Organizmy ekosystemów wodnych, ptaki wodne i drapieżne. Ten najdłuższy zbiornik jest miejscem, gdzie słoneczne skały i piargi przenikają w głąb wodnej toni. Jego malownicze szuwary i piaszczyste płycizny przyciągają różnorodną gatunkowo faunę wodną i lądową. Ściany kamieniołomu są atrakcyjnym miejscem lęgowym dla pary pustułek, które każdego roku odwiedzają „Lipówkę”.
3. WIERZBOWISKO - Interakcje międzygatunkowe. Miłośnikom bagien spodoba się ten podmokły teren z bujnymi kępami wierzb i topoli, na liściach których dostrzeżemy pełne fantazji i kolorów owadzie wyrośla, czyli galasy.
4. JEZIORO KUMAKA - Bogactwo i ochrona gatunkowa płazów, ptaki krzewów. Prawdziwy skarb przyrody. Płytki zbiornik o urozmaiconej linii brzegowej i malowniczej wysepce jest ważnym miejscem rozrodu kumaka nizinnego - ściśle chronionego gatunku płaza, o priorytetowym znaczeniu w krajach Unii Europejskiej. Krzewy i drzewa wokół jeziorka są atrakcyjnym siedliskiem dla wielu ptaków śpiewających, w tym piecuszka, słowika i łozówki, których piękny śpiew najłatwiej usłyszeć wiosną.
5. JEZIORO NIESPODZIANKA - Glony i bezkręgowce wodne. Umiejscowione w zagłębieniu rząpie skrywa, wśród przybrzeżnych łąk chronionych ramienic, bogaty gatunkowo świat wodnych bezkręgowców.
6. SZEPTUNOWA SKAŁA - Paleontologia i speleologia. Na wyniosłej skalnej ścianie wyrobiska można odczytać ślady jego geologicznej przeszłości, a poniżej widnieją zatrzymane w czasie dzieje kopalni odkrywkowej. Wśród potrzaskanych bloków i chaosu skalnych odłamków dostrzec można skamieniałe gatunki dawno wymarłego jurajskiego morza.
7. STARA GRZĘDA - Zadrzewienia jako środowisko życia bezkręgowców. Po przebyciu malowniczej ścieżki zawieszonej nad dolinką Szeptunowej Skały docieramy do widocznego z oddali kamienistego wału, bujnie porośniętego krzewami i odrostami drzew. W przyszłości będzie tu las, lecz obecnie trwa zasiedlanie obszaru i ostra konkurencja pomiędzy gatunkami.
8. KRZEMIONKOWA DOLINKA - Historia wydobycia w kopalni „Lipówka”. Wśród kamiennego muru krzemionkowo-wapiennych głazów i usypanych ludzką ręką skalnych amfiteatrów, dostrzeżemy dowody niedawnej pracy górniczej oraz liczne skamieniałości jurajskich amonitów, jeżowców i gąbek.
9. POROSTY – MALI PIONIERZY- Zróżnicowanie porostów jako wynik symbiozy pomiędzy grzybami i glonami. Porosty – niezwykłe i złożone organizmy, pokrywające wilgotne skały kolorową mozaiką plech, są początkiem przyszłych naskalnych biocenoz.
10. APTEKA NATURY - Rośliny lecznicze i trujące. Na dnie wyrobiska kopalnianego rozpościera się bezcenna apteka roślin, które od dawna leczą i chronią. To gatunki dostępne na wyciągnięcie ręki i choć dla wielu obce, są warte poznania.
11. SŁONECZNY STOK- Fauna i flora ciepłych muraw. Zbiorowisko słonecznych muraw i zarośli kserotermicznych obfituje w kolorowe motyle dzienne, barwne muchówki i mieniące się chrząszcze. Pomiędzy bujnie kwitnącymi roślinami runa czyhają drobni drapieżcy, w tym pająki i pluskwiaki. Wyżej wzbijają się głosy drobnych ptaków, które wiosną chętnie zakładają tu gniazda oraz monotonny i terkoczący śpiew licznych szarańczaków. Jesienią i zimą owoce krzewów są smakowitym kąskiem dla wielu ptaków zimujących w Polsce, m.in. drozdów, jemiołuszek i gili.

Jak tu dojechać? Do Kamieniołomu „Lipówka” można dojechać pociągiem z Częstochowy. Wysiadamy na stacji Rudniki i po przejściu na południową stronę ulicy Dworcowej znajdujemy się przy wejściu do kamieniołomu. Można również dojechać drogą nr 91 (trasa Radomsko - Częstochowa) i zaparkować samochód przed dworcem PKP w Rudnikach.
Okolice Częstochowy
Nazwa:Agroturystyka "Pensjonacik Ogrody"
Adres:Pierzchno 56d (Gmina Kłobuck)
Kod pocztowy:42-130
Tel.:34 344 65 81,
501 272 121
E-mail:pensjonacikgrody@gmail.com
WWW:
Opis:"Pensjonacik Ogrody" to Gospodarstwo Agroturystyczne położone w pobliżu Jasnej Góry, 6,5 km od Częstochowy.Dom otoczony jest ogrodem i arboretum z drzew liściastych i iglastych. Do lasu, w którym znajduje się rezerwat przyrodyjest zaledwie kilka kroków. Przyroda otoczenia sprzyja kontemplacji i wyciszeniu wewnętrznemu.
Nasz Pensjonat to propozycja dla wszystkich odwiedzających klasztor na Jasnej Górze a również Jurę Krakowsko– Częstochowską.Kto chociaż raz przyjechał w okolicie skałek i Zamków Średniowiecznych w okolicy Częstochowy ten zakocha się w tym miejscu.Zajrzyj na naszą stronę niech będzie ona inspiracja do poznania tych pięknych i bliskich każdemu Polakowi miejsc.U nas zawsze będziesz gościem specjalnym, który poczuje się u nas już od pierwszych chwil jak we własnym domu.Zapraszamy serdecznie!
Dojazd:Dojazd do Pensjonaciku jest bardzo łatwy. Dojeżdżając od strony Warszawy, Łodzi czy Katowic trzeba kierować się na kierunek Wieluń, o czym informują zielone tablice informacyjne przy drodze. Z głównej drogi za miejscowością Lgota trzeba skręcić w lewo, o 
Okolice CzęstochowyNazwa:Gmina Janów zabytek, zabytki
WWW:
Opis:
Warto zobaczyć:
1. Aleja Klonów
2. Brama Twardowskiego
3. Cmentarz żydowski w Janowie
4. Dworek Zygmunta Krasińskiego
5. Dwór w Bystrzanowicach Dworze
6. Diabelskie Mosty
7. Galeria pod Arkadami
8. Grodzisko skalne Osiedle Wały
9. Grota Niedźwiedzia
10. Jaskinie: Na Dupce, Ostrężnicka
11. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku
12. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie
13. Kościół pw. św. Bartłomieja w Żurawiu
14. Młyn Kołaczew
15. Okresowe Źródła Zdarzeń
16. Pałac Raczyńskich
17. Park dworski w Złotym Potoku
18. Pstrągarnia Raczyńskich
19. Pustynia Siedlecka
20. Rezerwaty: Parkowe, Ostrężnik, Kaliszak
21. Rzeka Wiercica
22. Skała z Krzyżem
23. Stawy: Sen Nocy Letniej, Zygmunt, Amerykan, Irydion, Guców
24. Zamek na Ostrężniku
25. Zbójnickie Skały
26. Źródło Spełnionych Marzeń
27. Źródła Elżbiety i Zygmunta
28. Jurajski Park Linowy
29. Jurajski Gród - kompleks wypoczynkowy
Okolice Częstochowy


Nazwa:Gmina Koszęcin zabytek, zabytki
WWW:
Opis:
Warto zobaczyć:
- Kościół św. Trójcy w Koszęcinie
- Kościół św. Jana Chrzciciela w Bruśku
- Zamek w Koszęcinie
- Izba Tradycji Zespołu Pieśi i Tańca "Śląsk"
- Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej "U Myrcika"
Okolice Częstochowy


Nazwa:Gmina Lelów zabytek, zabytki
WWW:
Opis:
Warto zobaczyć:
- BIAŁA WIELKA - Zespół dworski z parkiem z XIX w.
- BIAŁA WIELKA - Drewniany młyn wodny
- BOGUMIŁEK - Młyn wodny z pocz. XX w.
- LELÓW - Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszycielki Lelowskiej
- LELÓW - Młyn wodny z pocz. XX w.
- MEŁCHÓW - Zbiorowy grób powstańców z 1863r
- NAKŁO - Zespół dworski z parkiem z XIX w.
- NAKŁO - Kościół p.w. św. Wojciecha z XVII w.
- PODLESIE - Kościół p.w. św. Idziego z pocz. XVIII w.
- PODLESIE - Zespół dworski z parkiem, gorzelnią i dworem XVIII - pocz. XX w.
- STAROMIEŚCIE - Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XV w.
- ŚLĘZANY - kaplica murowana z I poł. XIX w.
- ŚLĘZANY - chałupa drewniana kryta słomą z 1878r. - TURZYN - Zespół dworski z parkiem i spichlerzem z XIX w.
Okolice CzęstochowyNazwa:Gmina Mstów
Kod pocztowy:zabytek, zabytki
WWW:
Opis:
Warto zobaczyć:
- MSTÓW - Ruiny dzielnicy stodół
- MSTÓW - Rzeźby w drewnie
- MSTÓW - Skała Miłosna
- KŁOBUKOWICE - Pałac eklektyczny i park z XIX w.
- MAŁUSY WIELKIE - Zespół dworski z II poł. XIX w. z parkiem
- PRZEPROŚNA GÓRKA - Sanktuarium św. Ojca Pio
- SKRZYDLÓW - Zespół dworski z XIX w.
- WANCERZÓW - Zespół Klasztorny Kanoników Regularnych
- WANCERZÓW - Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej
- WARTA - malowniczy przełom rzeki
Okolice Częstochowy


Nazwa:Gmina Olsztyn
WWW:
Opis:Warto zobaczyć:
- Zamek w Olsztynie
- Kościół p.w. Jana Chrzciciela z XVII w. z kryptą i mumiami
- Zabytkowy spichlerz z XVIII w.
- Olsztyńska Szopka
- Jurajski Teatr Stodoła
- Bunkry poniemieckie z 1944 r.
- Cmentarz-mauzoleum z II wojny światowej
- Ostańce i jaskinie (Jaskinia Olsztyńska) – atrakcja dla wspinaczy i speleologów
- Rezerwaty przyrody Sokole Góry i Zielona Góra, Góry Towarne
- KUSIĘTA - Truflowy rezerwat
- ZRĘBICE - Drewniany kościółek p.w. św. Idziego z 1789 r.
Okolice CzęstochowyNazwa:Gmina Poraj
WWW:
Opis:Warto zobaczyć:

- CHOROŃ - Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
- CHOROŃ, PORAJ - Cmentarze z grobami żołnierzy AK
- ŻARKI LETNISKO - Altana parkowa
- ŻARKI LETNISKO - Drewniane wille letniskowe w stylu witkiewiczowskim z lat 20-tych XX w. - ul. PCK, Cicha, Długa, Zielona i Kąpielowa
- ŻARKI LETNISKO - Willa Nałęcz - ul. Nałęczowska
- ŻARKI LETNISKO - Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy z 1936 r. - ul. Grunwaldzka 14
- ŻARKI LETNISKO - Stary młyn wodny ze sprawną do dzisiaj turbiną wodną firmy Siemens pochodzącą z I dekady XX w. ul. Ogrodowa
- ŻARKI LETNISKO - Obserwatorium Słońca - ul. Kopernika
Obserwatorium zamieszcza komunikaty o stanie aktywności Słońca na stronie Towarzystwa Obserwatorów Słońca. Towarzystwo utrzymuje kontakty z obserwatorami i współpracownikami z Nowej Zelandii, Niemiec, Australii, Japonii, Boliwii, Norwegii organizuje coroczny zjazd obserwatorów.
Foto: www.kwenif.pl; www.pismoobrazkowe.blox.pl