Gimnazja

Nazwa:AGA Gimnazjum Artystyczne i Akademickie
Adres:Nadrzeczna 5
Tel.:34 368 03 75
E-mail:alacz@o2.pl
WWW:
Opis:
Bazując na doświadczeniach wypracowanych podczas 8 lat istnienia ALA Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego w Częstochowie, jej twórcy postanowili uruchomić AGA - Gimnazjum Artystyczne i Akademickie.
We wrześniu 2011 w budynku przy ul. Nadrzecznej 5 (k. Galerii Jurajskiej) ruszają pierwsze zajęcia. Swoje muzyczne pasje gimnazjaliści rozwijać będą mogli na zajęciach wokalnych lub instrumentalnych. Dla uzdolnionych plastycznie do wyboru są zajęcia z grafiki warsztatowej, projektowo-plastyczne lub ceramika, a dla tych, którzy nie lubią brudzić sobie rąk - grafika komputerowa oraz fotografia artystyczna. Zdolności aktorskie szlifować można na zajęciach teatralnych, a pisarskie na literacko-dziennikarskich. Ale nie samymi zajęciami artystycznymi AGA stoi. Trzy kierunki akademickie również czekają na chętnych (nauki ścisłe, przyrodnicze i społeczne).
W AGA wprowadzony zostanie, wzorem ALA, system tutoringowy. Każdy uczeń Gimnazjum wybiera spośród nauczycieli uczących w szkole nauczyciela – opiekuna (tutora), który prowadzi go przez trudny czas gimnazjum i wspiera we wszystkich jego działaniach. Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem.
Gimnazja

Nazwa:Gimnazjum Katolickie
Adres:Górna 12
Tel.:34 366 32 38
Fax.:34 366 30 62
E-mail:gimnazjum@niedziela.pl
WWW:
Gimnazja

Nazwa:Gimnazjum nr 17
Adres:Legionów 23
Tel.:34 360 13 06
E-mail:gim17czestochowa@interia.pl
WWW:
Opis:edukacja, szkoła, szkoły, gimnazjum, gimnazja
Gimnazja

Nazwa:Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. Siostry Barbary Żulińskiej
Adres:Aleja Najświętszej Maryi Panny 58/60
Tel.:34 324 98 54
Fax.:34 368 23 09
WWW:
Gimnazja

Nazwa:Katolickie Gimnazjum
im. Matki Bożej Jasnogórskiej
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Adres:Okólna 113
Tel.:34 322 24 05
E-mail:kloczestochowa@poczta.onet.pl
WWW:
Gimnazja

Nazwa:Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne
Adres:Michałowskiego 4
Tel.:34 322 09 68
Fax.:34 322 08 11
E-mail:biuro@lingwistyczne.czest.pl
WWW:
Gimnazja

Nazwa:Prywatne Gimnazjum SOKRATES
Adres:Krótka 44
Tel.:34 343 83 85
E-mail:sekretariat@sokrates.czest.pl
WWW:
Gimnazja

Nazwa:Społeczne Gimnazjum nr 1
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
im. ks. Jana Twardowskiego
Adres:Brzeźnicka 59
Tel.:34 322 01 39
WWW: