Biblioteki

Nazwa:Biblioteka Akademii Polonijnej
Centrum Dokumentacji i Informacji
Adres:Pułaskiego 4/6
Kod pocztowy:42-226
Tel.:34 368 42 08
Czynne:
poniedziałek: 8:00-15:00
wtorek-piątek: 8:00-17:00
sobota: 10:00-16:00
Opis:Biblioteka Akademii Polonijnej gromadzi zbiory odpowiadające potrzebom naukowym i dydaktycznym uczelni. Księgozbiór Biblioteki liczy 42 000 woluminów, obejmuje piśmiennictwo polskie i obcojęzyczne między innymi z następujących dziedzin wiedzy: informatyka, filozofia, logika, etyka, psychologia, teologia, religioznawstwo, socjologia, komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, media, ekonomia i statystyka, gospodarka, transport i logistyka, turystyka i hotelarstwo, marketing i reklama, organizacja i zarządzanie, finanse i bankowość, rachunkowość i analiza finansowa, prawo i administracja, prawo międzynarodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, Unia Europejska, oświata i pedagogika, metodyka nauczania, historia i teoria literatury, literatura polska, angielska, niemiecka, romańska...
Biblioteka ponadto gromadzi szeroki wybór podręczników oraz pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych. Nowe nabytki są na bieżąco rejestrowane w katalogu komputerowym LIBRA 2000. Użytkownik ma możliwość skorzystania z ponad 3000 roczników czasopism. Bieżąca prenumerata obejmuje 58 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych. Wszystkie czasopisma udostępniane są wyłącznie na miejscu w czytelni.
Znaczną część zbiorów Biblioteki Akademii Polonijnej stanowią zbiory specjalne: dokumenty audiowizualne (kasety wideo, kasety magnetofonowe), dokumenty multimedialne (CD-ROMy, dyskietki), dokumenty życia społecznego, dokumenty niepublikowane, fotografie. W księgozbiorze Biblioteki Akademii Polonijnej znajdują się również cenne kolekcje bibliofilskie: Johna Michaela L. Yates’a oraz JE Ryszarda Kaczorowskiego - Prezydenta II RP.
Fax.:34 324 96 62
E-mail:biblioteka@ap.edu.pl
WWW:
Biblioteki

Nazwa:Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza
Adres:Aleja Armii Krajowej 36 A
Kod pocztowy:42-202
Tel.:Informatorium - 34 361 48 49; 34 361 31 20;
Wypożyczalnia - 34 361 31 20
Czynne:
poniedziałek: 8:00-15:20;
wtorek-piątek: 8:00-19:50;
sobota: 8:00-15:00
Czytelnie czasopism, politologiczna i zbiorów specjalnych w soboty nieczynne.
Opis:Księgozbiór liczący około 279 tys. woluminów udostępniany jest poprzez wypożyczenia miejscowe oraz prezencyjne w specjalistycznych czytelniach (Czytelnia Główna, Czytelnia Politologiczna, Czytelnia Czasopism, Czytelnia Zbiorów Specjalnych).
Biblioteka gromadzi książki zgodnie z profilem Uczelni z następujących dziedzin: filologia polska, angielska, germańska; pedagogika ogólna, społeczna, specjalna, opiekuńcza, przedszkolna, szkolna, pracy; edukacja techniczna, historia, prawo, ekonomia, administracja, organizacja i zarządzanie, filozofia, socjologia, psychologia, sztuka, muzyka, religioznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, ekologia, ochrona środowiska, kultura fizyczna.
Katalog i szczegółowe informacje na temat zbiorów na www.
E-mail:alicja.raczynska@bg.ajd.czest.pl
WWW:
Biblioteki

Nazwa:Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
Adres:Aleja Armii Krajowej 36
Kod pocztowy:42-202
Tel.:34 361 44 73
Czynne:
Katalogi, Wypożyczalnia, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism
poniedziałek-piątek: 9:00-20:00;
sobota: 9:00-15:00;
Opis:Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej jest największą biblioteką naukowo-techniczną w regionie częstochowskim. Służy społeczności akademickiej miasta, regionu i wszystkim użytkownikom poszukującym literatury i informacji.
W ciągu 59 lat swego istnienia Biblioteka zgromadziła około 430 tysięcy woluminów i jednostek obliczeniowych, w tym 128 tysięcy książek, 73 tysiące czasopism, 229 tysięcy zbiorów specjalnych (norm, opisów patentowych, mikroform, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich pracowników Politechniki Częstochowskiej).
Tematyka zbiorów jest ściśle związana z prowadzeniem badań naukowych i realizacją procesu dydaktycznego Uczelni. Obejmuje literaturę z zakresu: inżynierii mechanicznej, konstrukcji i technologii maszyn, elektroenergetyki, elektrotechniki, elektroniki i systemów sterowania, informatyki, inżynierii procesowej i materiałowej, obróbki i przeróbki metali, budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, organizacji i zarządzania, marketingu, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, jak również dziedzin interdyscyplinarnych - matematyki, fizyki, chemii, ekonomii, filozofii, psychologii.
Fax.:34 365 15 07
E-mail:biblioteka@adm.pcz.czest.pl
WWW:
Biblioteki

Nazwa:Biblioteka Publiczna im. dra Wł. Biegańskiego
Adres:Aleja Najświętszej Maryi Panny 22
Kod pocztowy:42-202
Tel.:34 360 56 28
Czynne:
poniedziałek-piątek: 10:00-19:30;
sobota: 9:00-15:00
Opis:Biblioteka oferuje ponad 700 000 pozycji, wśród których znajduje się literatura piękna, popularnonaukowa i naukowa, czasopisma bieżące, a także materiały audiowizualne. Gromadzi, opracowuje i udostępniania książki, czasopisma i zbiory specjalne (kasety, płyty CD, mapy, itp.),dysponuje również bogatym zbiorem wydawnictw o regionie częstochowskim, z którego często korzystają badacze i naukowcy.

Filie biblioteki:
Nr filii Adres Nr tel.
Filia nr 1  Al. Niepodległości 11 34 363 64 44
Filia nr 2 Orlik-Rückemanna 35/37 34 360 14 54
Filia nr 3 Ułańska 5/7 34 369 70 72
Filia nr 4 św. Barbary 32 34 360 61 15
Filia nr 5 Krasińskiego 4 34 367 11 59
Filia nr 6 Orkana 56A 34 363 93 32
Filia nr 7 Al. Pokoju 16 34 323 27 26
Filia nr 8  Księżycowa 2 34 361 43 27
Filia nr 9 Nowowiejskiego 15 34 360 61 14
Filia nr 10 Michałowskiego 20 34 322 31 04
Filia nr 12 Szkolna 1
Filia nr 13 Mireckiego 28 34 323 29 44
Filia nr 14 Norwida 17/21 34 364 34 12
Filia nr 15 Okulickiego 63 34 322 76 19
Filia nr 16 Krakowska 46/50 34 360 61 12
Filia nr 18 Nadrzeczna 46/48 34 360 61 10
Filia nr 20 Gombrowicza 15 34 362 35 87
Filia nr 21 GNASZYN, Orzechowa 14 34 360 71 95
Filia nr 22 DŹBÓW, Rydla 4 -
Filia nr 23 KIEDRZYN, Ludowa 95 -
Filia nr 24 GRABÓWKA, św. Rocha 250 -
Filia nr 25 BRZEZINY, Wirażowa 8A 34 365 88 48
Filia nr 27 LISINIEC, Dusznicka 1 34 362 99 43
Oddział dla Dzieci i Młodzieży Al. Kościuszki 4 34 360 61 09
Filia Muzyczna Al. Niepodległości 41 34 363 39 37
Wypożyczalnia dla Dzieci Al. Pokoju 16 34 323 27 26
Wypożyczalnia dla Dorosłych Al. Pokoju 15/17 34 323 66 39

Fax.:34 360 56 28
E-mail:bpiwb@wp.pl
WWW:
Biblioteki

Nazwa:Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki
Adres:Ogrodowa 47
Kod pocztowy:42-202
Tel.:34 324 15 17 w. 45
Czynne:
poniedziałek-czwartek: 9:00-14:00
piątek nieczynna
sobota i niedziela: 9:00-17:00
Opis:Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie posiada bibliotekę i czytelnię naukowa wyposażoną w księgozbiór polskich i obcojęzycznych publikacji. Biblioteka dysponuje w chwili obecnej 7441 książek, skryptów i podręczników (w tym 319 książek obcojęzycznych). Prenumeruje 32 tytuły czasopism oraz gromadzi Zeszyty Naukowe uczelni, z którymi prowadzi wymianę wydawnictw.
Katalog zbiorów online na www.
E-mail:biblioteka@wshit.edu.pl
WWW:
Biblioteki

Nazwa:Biblioteka Wyższej Szkoły Lingwistycznej
Adres:Nadrzeczna 7
Kod pocztowy:42-202
Tel.:34 366 53 94 wew. 24;
34 365 48 59 wew. 24
Czynne:
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 8:00-17:00
sobota: 8:00-15:00
Opis:Biblioteka Wyższej Szkoły Lingwistycznej gromadzi literaturę naukową z dyscyplin reprezentowanych w Uczelni. Gromadzi książki: encyklopedie, słowniki, antologie, podręczniki, testy gramatyczne, literaturę piękną; wydawnictwa ciągłe - numery archiwalne, prace dyplomowe, mapy, kasety audio i video, programy multimedialne na CD-ROM, filmy na płytach DVD, baza czasopism elektronicznych EBSCO.
E-mail:library@wsl.edu.pl
WWW:
Biblioteki

Nazwa:Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania
Adres:Rząsawska 40
Kod pocztowy:42-209
Tel.:34 364 33 82 w. 60
Czynne:
poniedziałek: nieczynne;
wtorek-piątek: 7:00-15:00,
sobota: 8:00-14:00
E-mail:biblioteka@wsz.edu.pl
WWW:
Biblioteki

Nazwa:Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN
Adres:Aleja Jana Pawła II 126/130
Kod pocztowy:42-202
Tel.:34 360 60 04 w. 254
Czynne:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:30 am - 6:00 pm
pierwsza sobota miesiąca: 8:00 am - 1:00 pm
Opis:Do korzystania ze zbiorów i usług zaprasza: nauczycieli, studentów, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, osoby zainteresowane problemami kształcenia i wychowania.

Działalność:
gromadzi i udostępnia książki, czasopisma i multimedia
prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną
udziela pomocy i instruktażu bibliotekarzom szkolnym
realizuje zajęcia w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów wszystkich typów szkół
organizuje kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu (w czytelniach i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej)
umożliwia korzystanie z wysokiej jakości sprzętu audiowizualnego
współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi
Czytelnicy znajdą tam:
specjalistyczne zbiory (pedagogika, dydaktyka, psychologia, metodologia badań edukacyjnych, historia oświaty, polityka oświatowa i inne)
programy nauczania, wydawnictwa metodyczne
materiały dotyczące prawa oświatowego, w tym zasady realizacji awansu zawodowego
przykładowe scenariusze lekcji, zajęć wychowawczych, plany wychowawcze, testy, sprawdziany
zestawienia bibliograficzne dotyczące edukacji i innych dziedzin
czasopisma oświatowe i pedagogiczne dotyczące m.in. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, tygodniki i dzienniki społeczno-polityczne, dzienniki urzędowe
zbiory audiowizualne, w tym Powszechną Wideotekę Edukacyjną
E-mail:czbp@womczest.edu.pl
WWW: