Rowery

Nazwa:Ścieżki rowerowe
Opis:
Ścieżki rowerowe:
Ulica Położenie Długość
Aleja Armii Krajowej od Alei Jana Pawła II do ul. Kiedrzyńskiej ok. 2300 m
Aleja Jana Pawła II od Rynku Wieluńskiego do ul. Dąbrowskiego 1400m
Aleja Niepodległości od Jagiellońskiej do ul. Bór 2550m
Aleja Pokoju 850m
Aleja Wojska Polskiego od ul. Jagiellońskiej do ul. Brzozowej
od. ul. Sieroszewskiego do Al. Pokoju
800m
Dekabrystów od ul. Cmentarnej do ul. Szajnowicza - Iwanowa 1830m
Dobrzyńska od ul. Wręczyckiej do ul. Lwowskiej 1500m
Faradaya 1000m
Fieldorfa Nila od ul. Michałowskiego do ryneczku przy Wałach Dwernickiego 4800m
Iłłakowiczówny 150m
Jagiellońska Wiadukt + odcinek 650m
Kanał Kohna 800m
Kilińskiego od ul. Racławickiej do ul. Dekabrystów
Legionów od DK-1 do ul. Żużlowej 6550m
Leśna 435m
Mirowska ok. Złotej Góry 500m
Nowowiejskiego 650m
Obrońców Westerplatte 1750m
Okulickiego od ul. Szajnowicza do ul. Mazowieckiej 1150m
Pasaż Stasieckiego 400m
Pileckiego 600m
Promenada 1500m
Szajnowicza - Iwanowa 700m
św. Krzysztofa 450m
św. Rocha od ul. św. Jadwigi do ul. Wręczyckiej 400m
Wały Dwernickiego 900m
Wręczycka 1350m