Telefony alarmowe

Nazwa:TELEFONY ALARMOWE
Opis:

112 * Centrum Powiadamiania Ratunkowego

(z telefonów komórkowych)

999 * Pogotowie Ratunkowe
997 * Policja
998 * Straż Pożarna

986 * Straż Miejska
981 * Pomoc drogowa
34 324 23 55 *WOPR
991 * Pogotowie Energetyczne
992 * Pogotowie Gazowe
993 * Pogotowie Ciepłownicze (34 368 04 60, 324 29 05)
994 * Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne

Telefony alarmowe

Nazwa:POLICJA
WWW:
Opis:
KOMISARIATY POLICJI

Nazwa Adres Telefon Email
I Komisariat Policji Popiełuszki 5 34 369 18 09 komisariat1@czestochowa.slaska.policja.gov.pl
II Komisariat Policji Bór 14 34 363 19 12 komisariat2@czestochowa.slaska.policja.gov.pl
III Komisariat Policji Kiedrzyńska 98 34 372 15 86 komisariat3@czestochowa.slaska.policja.gov.pl
IV Komisariat Policji Kopernika 38 (przeniesiony z ul. Strażackiej na czas remontu) 34 369 17 11 komisariat4@czestochowa.slaska.policja.gov.pl
V Komisariat Policji Czecha 15 34 364 25 45 komisariat5@czestochowa.slaska.policja.gov.pl
VI Komisariat Policji Łukasińskiego 26 34 323 13 13 komisariat6@czestochowa.slaska.policja.gov.pl
KOMENDA MIEJSKA POLICJI Popiełuszki 5 34 369 19 00 komendant@czestochowa.slaska.policja.gov.pl


Telefony alarmowe

Nazwa:STRAŻ MIEJSKA
WWW:
Opis:
STRAŻ MIEJSKA
Nazwa Adres Telefon Email
Komenda Straży Miejskiej Krakowska 80c 34 368 31 90 straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl
Placówka Straży Miejskiej Orkana 95/109 34 363 31 91 straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl
Placówka Straży Miejskiej Dekabrystów 68/76 34 368 31 29 straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl
Placówka Straży Miejskiej Wręczycka 113/115 34 366 60 41 straz_miejska@czestochowa.um.gov.pl