Częstochowa w liczbach
Nazwa:Częstochowa w liczbach
WWW:
Opis:
Powierzchnia
160 km²
Ludność
(w tys.)
239.319
kobiety 128 396
mężczyźni 113 904
na 1 km² 1498 os.
Przyrost naturalny
na 1000 ludności
- 2,3

Największą populację Częstochowa odnotowała w 1993 r.
– wg danych GUS miasto liczyło 259 864 mieszkańców.

Dzielnice
Podział administracyjny - Częstochowa dzieli się na dwadzieścia dzielnic:
- Błeszno
- Częstochówka-Parkitka
- Dźbów
- Gnaszyn-Kawodrza
- Grabówka
- Kiedrzyn
- Lisiniec
- Mirów
- Ostatni Grosz
- Podjasnogórska
- Północ
- Raków
- Stare Miasto
- Stradom
- Śródmieście
- Trzech Wieszczów
- Tysiąclecie
- Wrzosowiak
- Wyczerpy-Aniołów
- Zawodzie-Dąbie

Geografia
Częstochowa leży na styku trzech mezoregionów geograficznych:
Wyżyny Częstochowskiej, zwanej potocznie Jurą,
Obniżenia Górnej Warty oraz
Wyżyny Wieluńskiej,
należących do wspólnej podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.

Najwyższym wzniesieniem miasta jest Góra Ossona - wysokość 316,7 m n.p.m. Najniżej położonym punktem jest miejsce nad rzeką Wartą na wschód od Mirowa – 236 m n.p.m.

Rzeki
Przez obszar Częstochowy przepływa 8 rzek:
- Białka,
- Brzezinka,
- Gorzelanka,
- Konopka,
- Kucelinka,
- Sobuczyna,
- Stradomka,
- Warta.


Klimat

Częstochowa leży w strefie klimatu umiarkowanego. Średnio na dobę przypadają 4 godziny z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W przebiegu rocznym największe usłonecznienie obserwuje się w czerwcu, ze względu na największą długość dnia.
W Częstochowie niewiele jest dni bezwietrznych. Okresy ciszy w skali roku stanowią średnio 9,2%. Przeważają tu wiatry zachodnie – 18% i południowo-zachodnie – 18,2%. Jednocześnie osiągają one z tych kierunków największe prędkości – 2,2 m/s. Najrzadziej występują wiatry północne - 7,7% i północno-wschodnie – 7,4%.

Średnia temperatura i opady dla Częstochowy(w °C):
I II III IV VI VII VIII IX X XI XII
Średnia temperatura w ciągu roku -3,6 -2 4,3 8,2 13,4 16,7 17,7 17,7 14 10,2 3,1 -1
Średnie najwyższe temperatury -1 -1 6 14 20 23 24 23 18 12 3 1
Średnia dzienna temperatura -5 -4 2 9 12 17 18 17 14 9 1 -2
Średnie najniższe temperatury -9 -6 -1 3 7 11 12 10 8 5 -1 -3
Opady
(w mm)
35 32 33 39 69 80 86 75 48 40 41 37
Źródło: allmetsat, 7 stycznia 2008

W mieście jest 924 ha obszaru chronionego krajobrazu, 11 parków spacerowo-wypoczynkowych i 17 pomników przyrody.
Współczesna Częstochowa jest ośrodkiem nauki i szkolnictwa wyższego (6 uczelni, prawie 26 tys. studentów), jak również kultury (25 bibliotek i filii, 3 kina, 4 muzea).
W mieście znajduje się 15 obiektów zbiorowego zakwaterowania (w tym 10 hoteli), w których udzielono 296.115 noclegów, w tym 54.289 turystom zagranicznym.